do stracenia gdy się starzejemy?
nasze włosy? nasze zęby? nasza ciekawość?

dobre pytanie.