w papierowym świecie wszystko jest z papieru.
domy, meble, sprzęty. nawet ubrania. i samochód. i całe miasto.
i nic się nie gniecie.
taki papierowy świat wykreowany został dla potrzeb reklamy notatników.
fajny pomysł. wprost z Meksyku – cru de ladies i BBDO Mexico.