zwłaszcza jeśli jesteś w gotyckim kościele.
bo tam w górze to dopiero cuda!
niebiańskie sklepienia.

 

fot. David Stephenson via www.designboom.com

taki właśnie tytuł – 'Heavenly Vaults’ – nadał swojej książce David Stephenson.
fotograf stworzył swego rodzaju katalog sklepień gotyckich katedr w Europie.
te monumentalne budowle powstawały od XII – XVI wieku.
do dziś zaskakują swoim pięknem.

 

 

fot. David Stephenson via www.designboom.com

symetria, wzór, maestria.
średniowieczne katedry wciąż fascynują.

więcej szczegółów: designboom.com