Christian Borstlap zaprojektował serię znaczków dla holenderskiej organizacji charytatywnej Kinderpostzegels.
Paul Postma nadał obrazkom życie.
Tak powstał ten krótki film.

things to learn from Matt Edgar on Vimeo.

via: swiss-miss.com